Dekarbonizace vstřiků vodíkem

Vozidla se rozdělují na vozidla s nepřímým vstřikováním a vozidla s přímým vstřikováním. U první skupiny nedochází k zanášení vstřikovačů, jelikož vstřiky jsou mimo spalovací komoru a palivo jde do spalovací komory nepřímo. Nedochází tak ke kontaktu vstřiků s výfukovými plyny a ty nejsou zanášeny.

Nevýhody přímého vstřikování

Druhá, v dnešní době nejrozšířenější, skupina jsou přímovstřikové motory. Koncovky vstřiků jsou ve spalovací komoře a vstřikují palivo přímo do ní, zde dochází ke kontaktu s výfukovými plyny a postupně se tak zanáší karbonovými úsadami. To má za následek vynechávání motoru, vyšší kouřivost nebo zvýšenou spotřebu paliva.

Dekarbonizace vám pomůže

Správná funkce vstřiků je tak pro vozidla velmi důležitá a preventivní odstranění usazenin je tou správnou volbou.

Kde pro vás dekarbonizaci vstřiků zajistíme

Oranžově označená místa jsou pobočky Carbon Cleaner. Modrá jsou výjezdní místa, kde zajišťují čištění určité pobočky individuálně, dle zájmu v dané lokalitě.

Máte zájem o dekarbonizaci vstřiků? Napište nám, určitě se domluvíme