Dekarbonizace naftového motoru

10. 5. 2023

Vznětové agregáty mají navrch obvykle ve spotřebě, nicméně spolehlivostí a jednoduchostí údržby se jen málokdy mohou těm zážehovým rovnat. Bohužel, i „nafťáky“ trápí karbonové usazeniny.

V případě dieselových motorů jsou příčiny do značné míry společné a stejný je i výsledek – motor zalepený karbonem, což může po čase vyústit až v mechanickou poruchu, jejíž řešení je velmi nákladné a často nerentabilní. I proto je dobré karbon v motoru včas řešit a ideálně se mu pokusit i předcházet.

Dekarbonizace naftového motoru

Motorový olej

Částečně jdou karbonizaci naproti už samy automobilky. Předepisují delší intervaly výměny oleje, aby oslnily správce firemních flotil. Na druhé straně je ovšem otázka, jak moc plní mazivo kolující v motoru třeba 25 tisíc kilometrů, svoji úlohu. Olej má totiž i funkci čistící a umí rozpouštět úsady, které se v agregátu vytvářejí. Čistící aditiva bohužel nevydrží věčně a už někde při nájezdu zhruba 10 tisíc kilometrů bývají z velké části vyčerpaná. S tím souvisí i nejlepší prevence – měňte olej zavčas, klidně po 10, maximálně však 15 tisících kilometrech.

Zde ještě malý dodatek – ideální je vyměnit olej po dekarbonizaci vodíkem. Společně s mazivem se z motoru dostanou i případné nečistoty a jejich zbytky, které se v průběhu dekarbonizace uvolňují.

Vstřikovače paliva

Vysokotlaké vstřikování paliva do válce přineslo celou řadu problémů. Nejvýraznějším je schopnost citlivých vstřikovačů se různě porouchávat a propouštět palivo i tehdy, kdy to tak úplně nechceme. Typicky se jedná o malou kapičku, která se vytvoří během několika minut až hodin po vypnutí motoru na špičce vstřikovače ve válci. Při dalším startu dojde k tomu, že se vlivem vysoké teploty při spalování palivo na vstřikovači vašeho motoru může doslova zapéct. Tento efekt se násobí, pokud tankujete nepříliš kvalitní naftu z pochybného zdroje.

EGR ventil

Aby docházelo ke snižování emisí oxidů dusíku, přišly automobilky s EGR ventilem. Propojuje výfukovou a sací část, samozřejmě se jedná o řízené propojení, ke kterému dochází jenom při splnění potřebných podmínek (např. v nízké zátěži, kdy je směs velmi chudá). Do sání se tedy dostávají nespálené zbytky paliva, výfukové plyny a částečně i nespálený kyslík. Nasátím zpět do válce dochází ke snížení teploty spalování a snížení emisí oxidu dusíku.

Problém bývá už se samotným ventilem. Vzhledem k povaze jeho funkce a tomu, co jím prochází, logicky musí sám trpět zanášením nečistotami, respektive karbonem. Časem se v EGR ventilu může vytvořit vrstva černých sazí a sníží se tak jeho vnitřní průměr. A zanesení má v pokročilé fázi za následek i omezení hybnosti klapky ventilu – nebude dojíždět do krajních poloh, což řídící jednotka zjistí, vyhodnotí jako chybu a přepne vám motor do nouzového režimu. Vyčištění EGR je dost pracné, ne vždy dost dobře možné, a tak se obvykle přistupuje k výměně, která bohužel může být i poměrně nákladná.

Dekarbonizace naftového motoru vodíkem

V případě dekarbonizace vodíkem dochází ke spalování karbonových úsad a sazí, respektive dokonce k jejich sublimaci. Proces trvá hodinu až hodinu a půl, podle objemu motoru a teplota ve spalovacím prostoru vzroste. Efekt je velmi podobný rychlé jízdě vysokým tempem po dálnici, kdy je motor v plné zátěži, což rovněž funguje jako prevence, ale částečně i léčba tvorby karbonu v motoru.

Zaujala vás dekarbonizace motoru vodíkem? Kontaktujte nás přes formulář níže